listetest =

Ledig stilling som ny daglig leder i Hitra næringsforening

Daglig leder i 100% stilling

Spennende mulighet for deg som brenner for både utvikling og markedsføring av næringslivet i denne helt unike regionen. Foreningen er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra kommune. Foreningen har ca. 90 medlemsbedrifter.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver:

• Drift og utvikling av Hitra Næringsforening.

• Være næringsforeningens ansikt utad.

• Økonomi og budsjettansvar.

• Følge opp eksisterende medlemmer og rekruttere nye.

• Planlegge og gjennomføre prosjekter, aktiviteter og arrangementer.

• Løpende kontakt med alle samarbeidspartnere, både lokalt og regionalt.

• Være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige, en stemme i næringspolitikken.

• Være kontaktpunkt mellom næringsliv og skole (utdanning).

• Være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.

• Kommunikasjon. 

• Etablere tiltak og skape aktiviteter som profilerer og markedsfører næringslivet i kommunen.

• Representasjon, synliggjøring, omdømmebygging.

• Samle næringslivet. Skape møtearena og bransjefora – legge til rette for nettverksbygging.

• Bidra til å videreutvikle Hitra som reisemål.

• Bidra til å videreutvikle Fillan som kommunesenter.
 

Vi søker deg som: 
 

• Har gode evner til å jobbe selvstendig.

• Elsker å ha mange baller i luften og skape entusiasme

• Har evne til å lede strukturert, motivere og være løsningsorientert.

• Er positiv, entusiastisk og engasjert.

• Kommuniserer på en tydelig og god måte, både muntlig og skriftlig.

• Har gode samarbeidsevner, er serviceinnstilt og har høy gjennomføringsevne.

• Har solid relasjonskompetanse og gode evner til å bygge nettverk.

Vi søker en proaktiv, selvgående og samarbeidsorientert person med relevant utdanning og erfaring fra næringslivet.

 

Vi tilbyr:

• Spennende og varierte arbeidsoppgaver. 

• Et mangfoldig og aktivt næringsliv i en av Norges mest spennende regioner.

• Lønn etter avtale og gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknadsfristen er 31. januar 2024
Søknad sendes post@hitra-naeringsforening.no og merkes med "Daglig leder Hitra Næringsforening" i emnefeltet.
Spørsmål om stillingen kan rettes til styremedlem Anders Glørstad på mobil 909 40 979.Link

Siste nytt