top of page

Orkland Næringsforening (ONF) er regionens ledende næringsorganisasjon med ca 215 medlemmer som til sammen sysselsetter ca 8000 arbeidstakere.

Vårt formål er å fremme interessene til våre medlemsbedrifter overfor myndigheter og samfunn, og å være en arena som
bringer næringslivet sammen

Design uten navn (9).png

Kommende arrangementer

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.

Sammen jobber vi for et sterkere næringsliv

Som medlem av Orkland Næringsforening får du:

Næringspolitisk talerør

Som medlem i ONF er du med i en organisasjon som arbeider tett opp mot lokale og regionale, og delvis nasjonale myndigheter.

Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Read More >

Faglig påfyll, innsikt og
kompetanse

Som medlem holder du
deg oppdatert på hva som rører seg
innen næringsliv, offentlig sektor og utdanning/rekruttering.

I tillegg vil du få inspirasjon og påfyll av ny innsikt og kompetanse på våre arrangementer, hvor vi har et bredt spekter av tema og innhold.

Consulting

Nettverk og samarbeid

Våre medlemsbedrifter varierer som sagt både i størrelse, fag, geografisk plassering i regionen, antall ansatte m.m.

Vi ønsker å skape hyggelige og sosiale møteplasser der vi kan bygge nettverk, dele erfaringer og legge til rette for
samarbeid og gode synergier.

Nyheter

Våre samarbeidspartnere

Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Lady next to water
Meld på nyhetsbrev
bottom of page