Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkladal Næringsforening?

ONF er Orkladalsregionens ledende næringsorganisasjon og har ca.210 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 8 000 arbeidstakere. Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.

Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region.

Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av. 

ONFs medlemsbetingelser etter årsmøtet i 2022:

Kontingentgruppe             Antall ansatte               Kontingent 

1                                       1                                   1.400,-
2                                       2                                   2.200,-
3                                       3 - 5                              3.300,-
4                                       6 -20                             6 300,-
5                                      21-50                            12.300,-
6                                      51-100                          20.000,-
7                                    100-250                          30.000,-

Kjøpesenter:                    1 – 5                              1.100,-
                                        5 - 10                             2.200,-
                                       Over 10              Som vanlig ONF- medlem
        
Kommuner:       Nærmeste 1000 innbygger       Kr. 8,- pr innbygger