Næringsallianser

Næringsalliansen i Trøndelag sørvest- Lakseregionen  

Aure Næringsforening https://www.aureforum.no/
Frøya Næringsforum http://froyanaering.no/  
Heim Næringsforening https://www.hnf.no/
Hitra Næringsforening http://www.hitra-naeringsforening.no
Orkland Næringsforening http://www.onf.no
Rennebu Næringsforening https://rennebu.com/rennebu/
Rindal Næringsforum https://www.rindalnf.no/
Nit Skaun https://www.nitr.no/no/fagrad/om+fagradene/nit+skaun

Næringsalliansen i Trøndelag - NAT

Bjugn Næringsforum Facebook
Flatanger Næringsforum Facebook
Frøya Næringsforum http://froyanaering.no/  
Fosen Industriforum https://fosenindustri.no/ 
Grong Næringsforening Facebook
Heim Næringsforening https://www.hnf.no/
Hitra Næringsforening http://www.hitra-naeringsforening.no
Høylandet Næringsforening Facebook
Inderøy Næringsforening http://inderoy-naringsforening.no/
Levanger Næringsforum http://www.levangernf.no
Lierne Næringsforening https://www.lierne.no/forside/naeringsforeningen/
Namdalskysten Næringsforening       https://nknf.no/
Namsos Næringsforening http://www.namsosnf.no
Namskogan Næringsforening ---
Nit https://www.nitr.no
Næringsforum i Fjellregionen https://fjellforum.org/
Orkland Næringsforening http://www.onf.no
Oppdal Næringsforening Facebook
Rennebu Næringsforening https://rennebu.com/rennebu/
Rindal Næringsforum https://www.rindalnf.no/
Rissa Næringsforum http://rissanf.no/
Selbu Næringsforum http://www.senfo.no
Stjørdal Næringsforum http://www.stjordalinfo.com
Snåsa Næringsforum https://www.snasa.no/teams/snf/
Steinkjer Næringsforum https://steinkjernf.no
Tydal Næringsforening https://tydalnaeringsforening.no/
Verdal Næringsforum http://www.verdalnf.no
Verran Næringsforum http://vrnf.no/
Ørland Næringsforum http://www.orland-naringsforum.no
Åfjord Næringsforening Facebook