Trøndelag høyere yrkesfagskole Chr. Thams søker lærer innen bygg

Ledige stillinger
Ledig stilling for lærer innen bygg.
 

Vi har ledig fast, full undervisningsstilling innen byggfag, se annonse
 

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen tekniske fag, helsefag, oppvekstfag og landbruksfag . Vi har campus på Løkken Verk i Orkland kommune (tekniske fag, helsefag og oppvekstfag ) og Skjetlein (landbruksfag).

Trøndelag høyere yrkesfagskole har over 1200 studenter fordelt på  sju studiesteder i Trøndelag.
 

Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams har i dag 18 faste ansatte og rundt 400 studenter på deltid.  Skolens undervisning er organisert gjennom ukentlige samlinger hovedsakelig en dag i uka for samtidige studier. Våre studenter undervises gjennom hybride løsninger som betyr at  noen studenter deltar i klasserommet og andre via toveis videooverføring i samme klasserom til samme tid.  Denne modellen medfører at studiet blir mer fleksibelt, og at studenten kan ta utdanning samtidig som de jobber og der de bor.
 

Vi er en utviklingsorientert skole, har et nært samarbeid med arbeidslivet og et aktivt studentråd. Brenner du for byggfag og trives du i tverrfaglige miljøer? Er du opptatt av kunnskap og kompetanse? Da kan en stilling hos oss være noe for deg! 
 

Vi har behov for inntil 100% fast undervisningsstilling innenfor fagområdet bygg. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen. Den som ansettes må også være forberedt på noe veiledning på kveldstid.
 

Som lærer hos oss må du være glad i mennesker og sette studentenes faglige og personlige utvikling i sentrum. I tillegg til å ha en god relasjon til studentene, så verdsetter vi en positiv kollega i kollegiet ved fagskolen. Stillingen innebærer fagansvar og undervisningsansvar for de fag som står i planen.  Som lærer ved Trøndelag høyere yrkesfagskole, studiested Chr. Thams, arbeider du i team sammen med øvrig personale for å skape de beste læringsvilkår for våre studenter. Det arbeides i stor grad tverrfaglig, du må derfor like denne måten å arbeide på, og ha en åpen og nysgjerrig innstilling til andre fagområder enn ditt eget. 

Trøndelag høyere yrkesfagskole Chr. Thams