top of page

Om oss

Orkland Næringsforening er en interesseorganisasjon for bedrifter i Orkland kommune og omegn. Foreningen ble stiftet ved sammenslåing av Orkdal Næringsforening og Meldal næringsforening 17.03 2004.


Orkland Næringsforening (ONF) er regionens ledende næringsorganisasjon med ca 215 medlemmer. Vårt formål er å fremme interessene til våre medlemsbedrifter overfor myndigheter og samfunn. Vi er etablert i Orkdalsveien 100 på Orkanger.

Ingen næringssaker er for små og ingen for store, vi vil sette aktuelle utfordringer på dagsorden.
 

Ta gjerne kontakt med oss!

ONF_DSC08704.jpg

Visjon

"ONF - Regionens ledende næringsorganisasjon"

Verdier

SYNLIG

ENGASJERT

INNOVATIV

INKLUDERENDE

TRIVSEL

ONF skal gjennom engasjement og høyt aktivitetsnivå vise frem næringsregionen Orkladal som en av de viktigste i Midt Norge. Vi skal i tett samarbeid med våre medlemsbedrifter, kommunene, videregående skoler, andre næringsforeninger og andre bidra til å skape så gode rammevilkår for næringsutvikling som mulig.

Orkladalsføret har rike industri og næringstradisjoner, og ONF mener dette er et sterkt fortrinn når vi skal tenke utvikling og fremtid. Det betyr at vi ikke kan "hvile på gamle laurbær", men være offensiv og fremtidsrettet.

Det er viktig for oss å favne hele næringslivet, ingen bedrifter er for små, og ingen er for store til å passe inn hos oss. Vi ønsker også å representere alle bransjer, ikke minst også naturbruksnæringer som jord- og skogbruk og foredling av naturprodukter. Ikke minst ønsker vi å løfte fram betydningen av å skape godt humør og trivsel i vårt arbeid. Dette frigjør energi og gjør at enda flere har lyst til å samarbeide med oss.

Medlemsbetingelser

Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkladal Næringsforening?

ONF er Orkladalsregionens ledende næringsorganisasjon og har ca.215 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 8 000 arbeidstakere. Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.

Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region.

Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter. Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av. 

ONFs medlemsbetingelser etter årsmøtet i 2022:

Kontigentgruppe

Antall ansatte

Kontigent

1
1
1 400 ,-
2
2
2 200,-
3
3 - 5
3 300,-
4
6 - 20
6 300 ,-
5
21 - 50
12 300,-
6
51 - 100
20 000 ,-
7
100 - 250
30 000,-

Kontigentgruppe

Antall ansatte

Kontigent

Kjøpesenter
1 - 5
1 100,-
5 - 10
2 200,-
Over 10
Som vanlig ONF - medlem
Kommuner
Nærmeste 1000 innbygger
Kr. 8,- pr innbygger

Ansatte

man with glasses

Ståle Vaag

Daglig leder

976 94 038

Styret

man with glasses

Roger Monsø

Styreleder

913 56 845

man with glasses

Kjell Berdal

Styremedlem

958 50 022

man with glasses

Hilde Smevoll

Varamedlem

909 74 937

man with glasses

Gro Eli Opøyen Solem

Nestleder

934 94 335

man with glasses

Marit Skjetne

Styremedlem

906 75 317

man with glasses

Margrethe Aae

Styremedlem

992 62 095

man with glasses

Hans Morten Evjen

Styremedlem

905 41 981

man with glasses

Johan Olav Wiggen

Styremedlem

952 52 254

man with glasses

Fredrik Evjen

Varamedlem

906 41 535

Adresse:

Orkdalsveien 100
7300 Orkanger

Tlf: 976 94 038

post@onf.no

Send oss en melding

Takk for innsendingen

ONF_DSC08667.jpg
bottom of page