top of page

Vurderer du medlemsskap?

Da er du hjertelig velkommen til å tegne medlemskap i ONF
og bli en del av fellesskapet!

Hvorfor er det viktig å være medlem i Orkland Næringsforening?

ONF er Orklandsregionens ledende næringsorganisasjon og har
ca.215 medlemmer som til sammen sysselsetter ca. 8.000 arbeidstakere.

Som medlem i ONF blir du således en del av regionens største næringslivsnettverk.
Vår viktigste oppgave er å bidra til å løfte fram næringslivets interesser i samfunnsdiskusjonen i vår region.
Vi arbeider for å skape gode rammebetingelser for våre medlemsbedrifter.
Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.
Det er smart å delta i en organisasjon som har innsikt og som jobber med de sakene du er opptatt av. Her nevner vi noen av de viktige tiltakene vi gjennomfører for å nå våre mål

Som medlem får du:

Næringspolitisk talerør

Som medlem i ONF er du med i en organisasjon som arbeider tett opp mot lokale og regionale, og delvis nasjonale myndigheter.

Vi skal være en brobygger mellom det private næringsliv, politiske organer, offentlig forvaltning, utdanning og forskning.

Read More >

Faglig påfyll, innsikt og
kompetanse

Som medlem holder du
deg oppdatert på hva som rører seg innen næringsliv, offentlig sektor og utdanning/rekruttering.

I tillegg vil du få inspirasjon og påfyll av ny innsikt og kompetanse på våre arrangementer, hvor vi har et bredt spekter av tema og innhold.

Consulting

Nettverk og samarbeid

Våre medlemsbedrifter varierer som sagt både i størrelse, fag, geografisk plassering i regionen, antall ansatte m.m.

Vi ønsker å skape hyggelige og sosiale møteplasser der vi kan bygge nettverk, dele erfaringer og legge til rette for
samarbeid og gode synergier.

Utdanning og rekruttering

ONF har utdanning, yrkesveiledning og opplæring som en våre viktige hjørnestener. Vi har dette som tema på mange av våre medlemsarrangement, og tar dette opp i vår kommunikasjon med skoler og kommunene.

ONF arrangerer en årlig Utdanningsmesse og fag- og svennebrevutdeling i Gammelgruva på Løkken.

Read More >
IMG_0422.jpg

Årlige arrangment 

ONF arrangerer årlig bl.a Utdanningsmessa-Orkland i Orklahallen, Markedsdagen, Byggebørs, Fag- og Svennebrevutdeling i Gammelgruva og den populære Thamskonferansen.
Vi prøver å arrangere månedlige frokostmøter og temaarrangementer i tillegg til sommermøte og julemøte. Her knyttes nye nettverk og det pleies eksisterende nettverk.

Vi utgir i tillegg næringsmagasinet «Næring i Orkland» to ganger i året.
Som næringsfasilitator legger vi stor vekt på at medlemmene skal få all den hjelp de trenger.

ORKLAND NÆRINGSFORENING sin medlemskontigent for 2024 er:

Antall ansatte

Pris

1
1 400,-
2
2 200,-
3 - 5
3 300,-
6 - 20
6 300 ,-
21 - 50
12 300,-
51 - 100
20 000,-
100 - 250
30 000,-

Medlems-kontingent for:

Pris

Kommuner
Kr. 8,- pr innbygger (Nærmeste 1000)
Kjøpesenter
Medlems-kontingent for næringsdrivende der senteret selv er medlem:
- Fra 1 - 5 ansatte
1 100,-
- Fra 5 - 10
2 200,-
- Over 10
Som vanlig medlem i ONF
Bondelag
Medlemmer i bondelaget hvis bondelaget er medlem: 1 100,-
Bli medlem

Registrer medlemsskap

Firmainformasjon

Kontaktperson

Orkland Næringsforening sender ut Nyhetsbrev jevnlig, hvor vi skriver vi om nyheter fra næringslivet og kommunen. Samt informasjon om kurs, møter og annet vi og våre samarbeidspartnere arrangerer, og eventuelle andre aktuelle saker.

Vi har registrert din innsending og vil komme tilbake til deg snart!

bottom of page