listetest =

To nye priser på Thamskonferansen

I forbindelse med årets Thamskonferanse som går av stabelen i Orklahallen den 22. September lansere vi en nyvinning.
«Årets lærling» og «Årets lærebedrift»
Vi, er i denne sammenhengen Orkland Næringsforening i samarbeid med Midt Norsk Opplæring, Orkdal og Meldal vg.skoler og opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag.

Prisen som årets lærling skal være en påskjønnelse til en lærling/lærekandidat og kan fremmes av lærebedrifter i hele Orklandsregionen.
Prisen deles ut til en lærling eller lærekandidat som har utmerket seg gjennom å ha vist god innsats og arbeidsvilje gjennom hele læretiden.
Kandidaten må ha hatt en god utvikling gjennom læretiden og har et høyt faglig nivå.
Kandidaten har medvirket til et godt arbeids- og læringsmiljø gjennom læretiden.

Formålet med «Årets Lærling» er å motivere lærlingene til å gjøre en ekstra innsats i læretiden, og ikke minst bidra positiv til å fremheve fagopplæringen i regionen.
Norge og regionen har et stort behov for flere fagarbeidere, og ifølge SSB kan Norge de neste 10-12 årene mangle over 90 000 fagarbeidere innen en rekke yrker.
NAV Trøndelag har laget sin egen bedriftsundersøkelse 2022, som viser stor etterspørsel etter en mengde fagfolk innen et bredt spekter av yrker også i vår region.
Orkland Næringsforening kjørte også en kartlegging blant sine medlemsbedrifter nå i vinter, og signalene var entydige. Næringslivet i regionen skriker etter fagutdanna arbeidskraft på alle områder.
Spesielt ser vi dette inn mot industri, bygg og anlegg og håndverk, helsefagarbeidere og sykepleiere. 
Prisen er et gavekort pålydende kr 5000,-

Men vi greier ikke å rekruttere nok fagfolk i regionen, hvis vi ikke har bedrifter som ønsker å ta inn lærlinger.
Vi ønsker i den forbindelse å synliggjøre den viktige jobben som lærebedriftene gjør for å fremskaffe nok fagarbeidere til regionen, og lanserer derfor også en egen «Lærebedriftpris» under årets Thamskonferanse.
Vi ønsker å synliggjøre hvor viktig det er å sette fokus på opplæringsløpet og god fagopplæring.
Dette er utrolig viktig for å skape positiv omtale av yrkesopplæringen i næringslivet, og bedriften vil i så måte være en god ambassadør for lærlingeordningen.

Prisen for årets lærebedrift skal være på kr 25 000,- samt plakett.
Prispengene skal gis videre til en organisasjon o.l. for barn og ungdom i Orklandregionen etter prisvinnernes bestemmelse.

Juryen består av 5 medlemmer
(Orkland Næringsforening, Midtnorsk Opplæring AS, Orkdal Videregående skole, Meldal Videregående skole, Opplæringskontoret for hotell- og restaurantfag i Trøndelag.)

Nå gjelder det å kjenne sin besøkelsestid og gi både innspill og tips til oss i juryen.
 

Årets lærling/lærekandidat 2022

 

Årets lærebedrift 2022


Frist for nominering mandag 5. september
 

Siste nytt