Tilskudd til næringslivet gir sommerjobb for ungdom

Også i år gir Trøndelag fylkeskommune bedrifter mulighet til å søke om tilskudd til sommerjobb for ungdom.
 

Søknadsfristen er 19. mai.

Det meldes at sommerjobbmarkedet i år er vanskeligere enn tidligere grunnet pandemien.

Som i fjor tilbyr Trøndelag fylkeskommune en tilskuddsordning for næringslivet for å gi flere unge muligheten.

Ordningen går ut på at bedriften mottar 7 000 kroner i tilskudd for en ukes arbeid, mens bedriften selv dekker minimum 2 ukers sommerjobb utover dette.

I fjor fikk sju bedrifter i Orkland tilskudd til å ha ungdom i sommerjobb, og evalueringene viste at dette ble svært vellykket.

Orkland kommune er svært glade for at arbeidsgivere ga unge en mulighet til å få verdifull yrkeserfaring i fjor, og håper på god respons også i år.

Ulike fagområder
Fylkeskommunen stiller imidlertid noen krav for å kunne søke. I år er det et krav om at sommerjobbene må være innenfor bestemte fagområder. I år gjelder følgende prioriterte områder:
 1. Bioøkonomi
 2. Sirkulærøkonomi
 3. Havrommet
 4. Smarte samfunn
 5. Opplevelsesnæringer

Her kan du kan lese nærmere forklaring om de ulike næringene som kommer inn under de prioriterte områdene:
Handlingsprogram 2020-21 for Trøndelag fylkeskommune

Søknadskriterier
Følgende kriterier gjelder:
 1. Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2001-2006
 2. Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august
 3. De unge skal ha arbeidsavtale og lønnes etter tariff
 4. Bedrifter som får tilskudd skal ikke ha permitterte

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:
 • Navn på bedrift
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson med telefonnummer og e-postadresse
 • Antall sommerjobber som kan tilbys
 • Aktuell periode for sommerjobbene
 • Avlønning/timebetaling
 • Hvilket av de fem prioriterte områdene bedriften jobber innenfor
 • Kontonummer for eventuell utbetaling av tilskudd

Bedriftene sender søknaden til Orkland kommune på e-post:
stein.jakobsen@orkland.kommune.no

Eventuelle spørsmål kan også sendes til samme e-postadresse.

Søknadsfrist 19. mai.

Orkland kommune kan maksimalt få tildelt midler til ti sommerjobber. Dersom vi mottar flere enn ti søknader vil Orkland kommune foreta en prioritering.

Siste nytt