Rettsavgjørelser innen entrepriseretten

Medlemmer av entrepriserettsteamene i Arntzen De Besche har her skrevet et nyhetsbrev om to interessant entrepriserettslige avgjørelser fra tredje kvartal 2021. 

Den første avgjørelsen som omtales gjaldt spørsmål om de privatrettslige konsekvensene av brudd på byggherreforskriftens krav til «tilstrekkelig byggetid», mens den andre saken gjaldt spørsmål om vederlagsjustering i entreprisekontrakt som følge av økning i flypassasjeravgiften.

Dommen inneholder uttalelser som klargjør hva som skal forstås med standardkontraktens formulering «offentlige gebyrer og avgifter som entreprenøren etter kontrakten skal betale».


Nyhetsbrevet ligger vedlagt som PDF, og nyhetsbrevet er også publisert på Arntzen De Besche sine hjemmesider: https://www.adeb.no/aktuelt/aktuelt/nyhetsbrev-rettsavgjorelser-innen-entrepriseretten-tredje-kvartal-2021/       
 

Siste nytt