Invitasjon til Workshop - reiseliv i Trøndelag sørvest , Lakseregionen

Bakgrunn Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, lakseregionen ( tidligere Orkdalsregionen) har vedtatt at reiselivet i regionen skal synliggjøres.
Det er naturlig at en reiselivssatsing for Trøndelag sørvest er en del av arbeidet med Strategisk næringsplan ( SNP).
Trøndelag Reiseliv er engasjert for å gjennomføre en Workshop for reiselivsaktører i regionen.
Som en forberedelse til workshop er det gjennomført en spørreundersøkelse som flere av dere har svart på.

Program for dagen:
1. Presentasjon av nasjonal reiselivsstrategi, Trøndelags Scenario 2030 og reiselivstrender - Dialog for å definere mulighetsrom og utfordringer innenfor nasjonale og regionale strategier.
2. Status reiseliv i Orkdalsregionen. -Resultat av spørreundersøkelsen presenteres.
3. Workshop i små grupper
4. Slutt for dagen

Påmeldte vil få nærmere beskjed om opplegg og organisering av dagen.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tomQXI_5SEG1qARI-SUjPTUiV3EXDyVDkTQrOntYxvJUQ1NBMFdBUE9BTUlWU04zRklMVllQSDREMi4u


Arrangementet er et samarbeid mellom IPR Trøndelag sørvest, lakseregionen, Næringsalliansen i Orkdalsregionen og Trøndelag reiseliv.

Siste nytt