Innspill til strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen ble første gang vedtatt i 2010, og revidert i 2016. 
Trondheimsregionen er et interkommunalt samarbeid mellom 8 kommuner, og strategisk næringsplan er et verktøy for å styrke samarbeidet om næringsutvikling og vekst i regionen. 
Ny strategisk næringsplan skal vedtas innen utgangen av 2021,og målet er å gjøre Trondheimsregionen til den mest attraktive storbyregionen i landet. 

Vi ønsker ved denne undersøkelsen å få gode innspill fra næringslivet til utformingen av ny strategisk næringsplan. 
Vi håper du kan bruke ca. 3 minutter til å svare på undersøkelsen.


Klikk her for å delta

Siste nytt