listetest =

Innspill til Orkland kommune sin arealplan

Orkland kommune har bestemt seg for å revidere sin arealplan.

Innspillsfristen er satt til 15. september. 

 
Kommunen ønsker å få innspill på følgende punkter:
  • nye arealer til planlagte/sannsynlige utvidelser av eksisterende bedrifter
  • arealbehov dersom en ny bedrift ønsker å etablere seg på arealer som i dag ikke er avsatt til næringsformål
  • næringsarealer som ligger i dagens kommuneplan og som ikke er egnet til næringsformål
  • og motsatt næringsarealer i dagens plan som ikke er tatt i bruk, men som det er viktig å beholde i den kommende planen.
Med alle innspill bør det følge et kartutsnitt der arealene er inntegnet og en god beskrivelse av planene/behovet.
Nærmere informasjon om hvordan en leverer innspill finnes på hjemmesida: https://www.orkland.kommune.no/?cat=552622


Kommunen har også laget en film om næring, masseuttak og deponi.
Den ligger på hjemmesida til Orkland kommune sammen med tre øvrige temafilmer som pr. nå er ferdig.
Lenka er: https://www.orkland.kommune.no/tema-i-arealdelen.561033.no.html.

Ellers anbefaler vi filmen Hvordan være med å påvirke som du finner her: https://www.orkland.kommune.no/?cat=552622

 

Siste nytt