FORSVARETS BEHOV - NÆRINGSLIVETS MULIGHETER

Næringslivets muligheter og Forsvarets behov er utgangspunktet for Forsvarskonferansen 2021.
Trøndelag ligger på landstoppen i Forsvarets kjøp av varer og tjenester. Opp mot 4 milliarder i forbruk (Trøndelag) årlig, åpner for mange muligheter for lokalt næringsliv. Forsvarskonferansen orienterer om mulighetene og veien inn til store muligheter for leveranser for trøndersk næringsliv.
Dato: 01.09.21
Tid:10.00-16.00
Sted: Clarion hotell Brattøra, Trondheim

 

Konferansier/moderator: Snorre Valen

 

PROGRAM FORSVARSKONFERANSEN 2021 INNLEDER
Å P N I N G Tore O. SandvikFylkesordfører Trøndelag
Del 1: 10.00 – 12.20  
Nasjonal innleder  
Hvilken betydning har Trøndelag i en sikkerhetspolitisk ramme. Hva kan det innebære av muligheter og utfordringer for regionen. Paal Sigurd Hilde, Førsteamanuensis, Institutt for forsvarsstudier
Forsvarets mål og virkemidler for samhandling og samarbeid med næringsliv og samfunn ellers.
– Ny langtidsplan for Forsvaret (Stortingsproposisjon 14S)
– Stortingsmelding 17, ny forsvarsindustristrategi?
Hvordan kan FoU-region Trøndelag bidra? Hva kan dette innebære for næringslivet i Trøndelag.
Arne Røksund, Departementsråd i Forsvarsdepartementet
L U N S J  
Del 2: 12.20 – 13.35  
«Pep talk» F-35! Oberstløytnant Martin «Tintin» Tesli
FLO bruker ca 10 mrd på innkjøp i driftsbudsjettet. Trøndelag sin rolle, hvordan skal trønderske bedrifter komme i inngrep? Hvilke mekanismer har FLO for å invitere næringsliv inn? Hva kan leveranser til neste års øvelse, Cold Response 22 innebære? Håkon Warø, Nestkommanderende og stabssjef i FLO
FMA har ansvaret for materiellinvestering til Forsvaret. 15-20 mrd årlig. Hvordan skal trønderske bedrifter komme i inngrep for å kunne utvikle og levere produkter til Forsvaret? Hvilke praktiske råd har FMA? Kontreadmiral Bjørge Aase, Nestkommanderende i Forsvarsmateriell (FMA)
FFI satser knallhardt på å samhandle med næringsliv i FoU-prosjekter. Hvordan kan startups, gründere og studenter med gode ideer komme i dialog og inngrep? Hva innebærer satsningen på ICEWorx? Hanne Bjørk, Forskningsdirektør avdeling IV Innovasjon- og industriutvikling ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
Paneldebatt/spørsmålsrunde Håkon Warø/Bjørge Aase/Arne Røksund/(tbc))
P A U S E  
Del 3: 14.05-15.20  
Musikalsk innslag Luftforsvarets musikkorps (ensemble)
Som liten bedrift; hva er deres erfaring med å arbeide inn mot forsvarssektoren? Hvilke gode råd kan de gi? Namsos Hørselslab
Hva gjør RITEK for å komme i posisjon? Samarbeid, fellesskap, gode råd. Hva er de smarte grepene næringslivet kan ta for å kunne levere komponenter og systemer? Bjarne Nermo, Styreleder RITEK
SINTEF. Samhandling m Forsvaret, FoU-lokomotiv både regionalt og nasjonalt, hvordan utnytte Trøndelag sine fortrinn? Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF
Oppsummering, paneldebatt, Hva bør vi gjøre i Trøndelag for å øke andelen av bedrifter som samhandler med Forsvaret. Hvilken rolle kan NTNU og SINTEF ta? Toril Hernes Prorektor nyskaping NTNU
Konsernsjef SINTEF Alexandra Bech Gjørv
Berit Rian, Administrerende direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NiTR)
Hanne Bjørk, Forskningsdirektør FFI
Reserve/justering mm

Siste nytt