BANKEN ØNSKER FLERE SØKNADER TIL ORKLA SPAREBANKS NÆRINGSFOND

BANKEN ØNSKER FLERE SØKNADER TIL ORKLA SPAREBANKS NÆRINGSFOND


Bakgrunn
Orkla Sparebanks Næringsfond er en stiftelse, der Orkla Sparebank har skutt inn grunnkapitalen. Fondet har til formål å fremme tiltak som stimulerer og styrker utviklingen av næringsvirksomhet i bankens virkeområde.

Hva kan støttes?
Det kan være tiltak av generell karakter som for eksempel: utvikling av bedriftssamarbeid, eller ideer, konkrete planer mv som bedrifter eller enkeltpersoner ønsker å realisere.

Midlene skal særlig benyttes til finansiering av undersøkelser, kartlegging og forsøk med sikte på å komme i gang med ny produksjon/næringsvirksomhet, produktutvikling, konsulenttjenester, markedsundersøkelser mv.
Her oppfordres både etablerte firma med nye ideer og gründere til å søke, sier Berit Brønstad i Orkla Sparebank. Og vi er også opptatt av det skal være bærekraftige tiltak slik at vi ivaretar fremtidige generasjoner.

Hva som primært ikke støttes og hva søknaden skal inneholde finner du på www.orklasparebank.no

Neste søknadsfrist er 31.10.2021

https://orklasparebank.no/ombanken/naeringsfond


For ytterligere informasjon, kontakt
Berit Brønstad
på mobil. 977 02 121 eller
epost: bb@orklasparebank.no

 

Siste nytt