Midtnorsk Opplæring AS

Kontaktpersoner

Vidar Harsvik
Daglig leder
Kjersti Snoen Haugen
Kontormedarbeider
Wigdis Evjen
Fag- og seniorkonsulent
Vegard Kvilvang
Fagkonsulent
Magnus Thue
Fagkonsulent
Tore Prestmo