Workshop 6 - strategisk næringsplan

Primærfaner

Tirsdag, 28 april, 2015 - 10:00

Da er vi klar for siste workshop i forbindelse med utarbeiding av Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen. Dette er den 6. samlingen og de 5 første har vært engasjerende og lærerike arrangement som deltakerne har satt stor pris på.
Denne gang setter vi søkelyset på industribedriftenes utfordringer og på hvilke forventninger disse har til kommunene og samfunnet.
Hva betyr lokal næringspolitikk for industrien? Tar vi industriarbeidsplassene for gitt?
Kjenner de som skal lage næringspolitikk godt nok til forholdene bedriftene har på et internasjonalt marked? Kan man gjøre mer for å bidra til kompetent og relevant arbeidskraft? Hva med energiforsyning? Har vi gode næringsarealer for videreutvikling og utbygging?
Hva betyr det at kommunene har en aktiv næringspolitikk, og hva mener industrien at det skal legges vekt på?
Som man forstår er det mange spørsmål som kan diskuteres, og nå har vi sjansen til å si vår mening, slik at næringsplanen treffer så godt som mulig

Sted: Bårdshaug Herregård

​Tid: Tirsdag 28. april kl. 10.00 - 16.00

PROGRAM

Velkommen til workshop nr. 6 i Orkdal!