Workshop 5 - strategisk næringsplan

Primærfaner

Torsdag, 19 mars, 2015 - 09:30

Workshop 5 arrangeres i Meldal. Tema: Grønn mat og nauturbruk.

I forbindelse med utarbeiding av regionens felles strategiske næringsplan, vil regionrådet og næringsalliansen i Orkdalsregionen Inviterer til Workshop
i Meldal Rådhus, 19. mars 2015, kl. 09.30 - 16.00
TEMA: Grønn mat og naturbruk (Lokal matproduksjon og landbrukets vilkår for utvikling i vår region).
Vi ønsker både næringen selv, annet næringsliv, politikere og byråkrater velkommen til å bli med å forme kommunenes strategier på dette området.

Invitasjon med program