Workshop 4 - strategisk næringsplan

Primærfaner

Fredag, 27 februar, 2015 - 09:30

Workshop 4 arrangeres i Hemne, ved Hemne Hotell. Temaet vil være skole og utdanning, opplæring og rekruttering

En av de største utfordringene næringslivet har er tilgang på god og kompetent arbeidskraft.
I forbindelse med strategisk næringsplan i Orkdalsregionen, har kommunene sett at det derfor er både viktig og helt nødvendig å ta med denne utfordringen, og diskutere hvilke strategier de skal ha for å møte denne.

Her er det mulighet for bedriftene til å komme med innspill til hvilke strategiske valg kommunene skal gjøre på dette området, så sett av fredag 27. februar og bli med!

PROGRAM