Webinar Ekstraordinært innovasjonstilskudd 2021

Innovasjon Norge har også i år ekstraordinære midler til innovasjonsprosjekter. De arrangerer et webinar i morgen 7.april kl 1200-1235.
Meld deg på her; Innovasjon for vekst – muligheter for finansiering og kompetanse (innovasjonnorge.no)

 

Innovasjon Norge oppdaterer Teams med relevant informasjon om ordningen ila dagen i dag.
Har du utfordringer med tilgang til Teams gruppen kontakt Janina Lamøy; janina.lamoy@innovasjonnorge.no

 

Dere finner også god informasjon på Innovasjon Norge sine nettsider: Ekstraordinært Innovasjonstilskudd 2021 (innovasjonnorge.no)