Velkommen til Agdenes Vekst AS

Vi ønsker Agdenes Vekst velkommen som nytt medlem av ONF.

Deres målsetning er å løfte fram Agdenesområdet: Ingdal, Lensvik, Agdenes, Leksa, områdenes fantastiske natur og historie, gjennom historiske- og kulturelle arrangementer. Vise områdets attraksjoner og alt flott som tilbys fra områdets gründere, kunstnere og tilbydere. Overordnet fokus er å løfte fram Agdenesområdets betydelige vikinghistorie og Lensvikas jordbærhistorie, skape interesse for området nasjonalt og internasjonalt, hindre fraflytting og skape arbeidsplasser.

Les mer på deres hjemmeside:
https://agdenesvekst.no/

 

Agdenes Vekst drifter også:
www.portalenagdenes.no, med turistinformasjon og felles inngangsportal for områdene.
Visit Lensvik www.visitlensvik.no 
Visit Agdenes www.visitagdenes.no
Agdenes Vekst arrangerer Lensvikfestivalen, www.lensvikfestivalen.no