Thamsprisen 2019

Mandag, 9 september, 2019 - 11:30

Thamsprisen er en næringspris som deles ut på Thamskonferansen hvert år.

Prisen er en påskjønnelse til personer, bedrifter eller organisasjoner som på en særskilt måte har bidratt til utvikling, kompetansebygging og sysselsetting i vår region.
Prisen kan også tildeles noen som har bidratt ekstraordinært til å trygge og videreutvikle eksisterende næringsliv.
Ideer og tiltak som kan videreutvikles til å bli varig skapende virksomhet og sysselsetting kan også være kriterier som kvalifiserer til Thamsprisen

Formålet med Thamsprisen er å stimulere til vekst, kompetanseheving og nyskaping i regionens næringsliv.

Selve utdelingen av prisen skal bidra til å sette søkelys på arbeidet med næringsutvikling i regionen

Prisen er på kr.25.000,-
Prispengene skal tildeles en ideell organisasjon eller lignende etter prisvinners beslutning

Forslag til prisvinnere sendes til: post@onf.no