Thamskonferansen 2020

Primærfaner

Torsdag, 22 oktober, 2020 - 08:00

Det er nå muligheter for å melde seg på årets Thamskonferanse.

Pris for deltakelse
KONFERANSEPAKKE:
Medlem av næringsforening kr. 2.700,-
Ikke medlem kr. 3.000,-

OBS! Mva kommer i tillegg