Thamskonferansen 2016

Primærfaner

Torsdag, 27 oktober, 2016 - 08:30

Thamskonferansen 2016 - 

Orkladal Næringsforening arrangerer nå regionens ledende næringskonferanse for 7 år på rad.
Siden 2013 har konferansen hatt navnet Thamskonferansen.
Orkdalsregionens rike industri- og næringstradisjoner, og ikke minst det omfattende og varierte næringslivet vi har i dag, gjør det naturlig å samle folk til en slik konferanse på Orkanger.
Gode møteplasser er av stor betydning av aktører både i næringsliv, organisasjonsliv og i offentlig sektor.

Thamskonferansen tar mål av seg til å sette aktuelle samfunnsutfordringer på kartet. I år ser vi på næringslivet og bedriftenes plass i samfunnsutviklingen, herunder vår evne til både å tilpasse oss, og kanskje også påvirke det som skal skje. Bl.a. er ord som samfunnsansvar, åpenhet, nasjonal og internasjonal samhandling, robuste samfunn, forandring og endringsledelse mye brukt.

Årets foredragsholdere vil innlede med forskjellig utgangspunkt og vinkling, og vi vil følge opp fjorårets suksess med temasamtaler i sofaen i mellom innleggene.

Også i år har vi plukket fra øverste hylle.

Hjertelig velkommen

 

ONF