Thamskonferansen 2013

Primærfaner

Tirsdag, 22 oktober, 2013 - 09:00 til 16:00

Invitasjon til Thamskonferansen 2013 på Orkdal vidaregående skole den 22.10.2013.

Her er programmet for årets Thamskonferanse. ONF og Christian Thams fagskole (Tidligere ORME) er ghlad og stolt over å kunne tilby et spennende program, med opplæring, utdanning og kompetanse som årets tema. Som dere ser har vi nærmet oss temaet fra forskjellige vinkler og med ulike utgangspunkt.

Konferansen går som allerede kunngjort i auditoriet på Orkdal vidaregående skole, samme dag som Yrkesmessa 2013 arrangeres på samme skole. M.a.o et kompakt arrangement, og det er satt av tid midt på dagen slik at konferansedeltakerne får anledning til å besøke messa.

Auditoriet har begrenset antall plasser, så her er det viktig å melde seg på så snart som mulig, du melder deg på ved å klikke påmeldingsfanen og fylle ut.

Hjertelig velkommen

 

 

Tidligere info:

De siste årene har Orkladal Næringsforening (ONF) arrangert høstkonferanse, der vi har satt søkelys på emner og utfordringer som næringslivet i vår region er opptatt av.

Slike tema har vært kraftforsyningssituasjonen, transport og kommunikasjonsutfordringer og i fjor satte vi søkelys på utfordringer og muligheter knyttet til den nye kampflybasen på Ørlandet. Nå inviterer vi sammen med ORME ressurs og fagskole til verdens første Thamskonferanse

I år har vi tenkt å sette søkelys på skole, opplæring og kompetanse. Kompetent arbeidskraft er utpekt som en av de største utfordringer næringslivet står overfor, o vår region er ikke noe unntak i så måte.

Vi trenger mange slags kompetanse, og det er viktig for næringslivet at ungdom utdanner seg til å kunne fylle viktige roller i bedriftene fremover. Dette gjelder både yrkes- og fagutdanning og høyere utdanning.

Konferansen vil bli arrangert i samarbeid med ORME ressurs som er et ressurssenter for Orkdal og Meldal videregående skoler og som er en del av den offentlige fagskolen i Sør-Trøndelag.

Vi holder i år konferansen på Orkdal videregående skole, hvor vi samme dag også arrangerer årets Yrkesmesse, der skoleungdommer og næringsliv møter og presenterer seg for hverandre.

Ved å ta i bruk navnet «Thamskonferansen» viser ONF at vi ønsker å bygge på regionens sterke industri og næringstradisjoner når vi skal tenke fremtid og utvikling. Vi synes derfor det passer veldig godt at verdens første Thamskonferanse tar opp opplæring, utdanning og kompetanse som tema.

Deltakeravgiften er kr.2.500,- for medlemmer i ONF, og kr.3.000,- for ikke medlemmer. Avgiften inkluderer lunsj, kaffe/frukt, og deltakelse på yrkesmessa

Arrangementet går av stabelen på Orkdal videregående skole tirsdag den 22.10.2013.

Vi håper å se deg sammen med mange andre representanter for nærings- og samfunnsliv i regionen