Styreseminar

Tirsdag, 10 mars, 2015 - 09:00

ONF samarbeider med KL om å arrangere:

DET UTVIKLINGSORIENTERTE STYRET
Et praktisk rettet styreseminar, med fokus på det
Innovative – Verdiskapende og Utviklingsorienterte styret.

Seminaret er rettet mot styret, daglig leder og evt. andre ledere i bedriften,
som ønsker å fylle på sin kompetanse i forhold til styret - styrets arbeid med utviklingen av sin bedrift.

Sted: Strandheim, Orkanger

Foredragsholder: Høgskolelektor Frode Solberg

Påmelding: Innen 5. mars 2015 til: seminar@kl.no

Pris: kr. 2 500,- eks. mva

For mere info, se: http://www.kl.no/kl-kurs