Strategisk Næringsplan - Kick Off og Workshop

Primærfaner

Torsdag, 12 juni, 2014 - 10:00

Kick Off og Workshop på HOTELL FRØYA,

Som kjent skal det utarbeides en Strategisk Næringsplan som skal være en felles regional plan for alle 10 kommuner i Orkdalsregionen.

I den forbindelse deltar alle ordførere og rådmenn og en opposisjonspolitiker fra hver kommune, samt representanter for fylkeskommunen på Frøya-møtet.

Her skal rammevilkår for næringsutvikling i regionen formes, og det er derfor en glede å invitere næringslivet til dette viktige startmøtet. Invitasjonen går også til Innovasjon Norge, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og FoU miljøene i Trondheim.

 

Odd Ustad, BDO

vil lede oss gjennom dagen. Odd har arbeidet med havbruksnæringen i mange år, og kjenner hele regionen svært godt.

 

Første workshop omhandler

rammevilkårene for produksjon av «blå mat», og de utfordringer som er knyttet til dette. Denne store næringen har betydning for forproduksjon i landbruket, for transportløsninger, for utdanningstilbud, internasjonalisering, miljø, forskning og ikke minst for leverandørindustrien. Disse utfordringene skal vi drøfte på møtet.

Vi håper og tror på stor tilslutning og påmeldingsfristen er satt til mandag den 2.juni

PROGRAM

Dette vil vi være med på!!