SØK HØYERE YRKESFAGLIG UTDANNING HØSTEN 2021

Trøndelag høyere yrkesfagskole åpner nå opp før søking til nye bransjeprogram høsten 2021.

 

Prosjektgjennomføring i tekniske produksjonsbedrifter