Presentasjon av rapport «Sysselsetting og arbeidsplasser»

Primærfaner

Onsdag, 4 juni, 2014 - 14:30

Du inviteres med dette til en presentasjon av rapporten om antall arbeidsplasser og sysselsettingseffekt ved havneutbygging på Grønøra. Rapporten tar for seg både eksisterende havneområde og nytt område.

Tid: Onsdag 4. juni 2014 kl. 14:30–16:15

Sted: Orkdal Rådhus

14:30 Kunstnerisk innslag v/Kristian Raanes

14:40 Velkommen v/ordfører Gunnar Lysholm

14:50 Status i planarbeidet v/havnedirektør Wollert Krohn-Hansen

15:00 Presentasjon av rapporten v/seniorforsker Roald Sand, Trøndelag FoU

16:00 Spørsmål og svar

16:30 Slutt

Møteleder: Rolf Aarland, Trondheim Havn