Møtecup

Primærfaner

Onsdag, 9 mai, 2018 - 09:00

Påmelding senest 20. april 
Når påmeldingsfristen har gått ut sender vi ut deltakerlista til alle påmeldte. 
Hver enkelt deltaker må så booke avtaler med aktuelle firma ut fra deltakerlista.
Tid til rådighet pr. møte er 20 minutter.