Møte med styringsgruppen for SNP

Fredag, 14 november, 2014 - 14:00

Fredag den 14 november skal vi ha møte med styringsgruppen for SNP i Orkdalsregionen. Her skal vi redegjøre for status i arbeidet med planen og få signaler om videre retning for arbeidet.