Møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen

Tirsdag, 9 desember, 2014 - 10:00

Den 9 desember er det møte i Næringsalliansen i Orkdalsregionen (NaO).

Næringsalliansen består av Frøya Næringsforum, Hitra Næringsforening, Rennebu Næringsforening, Rindal Næringsforum, Hemne Næringsforum, NiT Skaun og Orkladal Næringsforening

Orkladal Næringsforening er sekretær for alliansen

NaO's store oppgave er pt utarbeidelse og utforming av SNP for Orkdalsregionen