Kunnskapsløft

Søk om støtte innen 30 september:

Trøndelag Fylkeskommune ønsker å bidra til å heve den digitale kompetansen i næringslivet og offentlig sektor. I tråd med strategien et verdiskapende Trøndelag er det derfor satt av inntil 5 mill kr til en egen satsning for å støtte gode prosjekter som bidrar til å ta i bruk digital teknologi i eksisterende produksjons og tjenestemiljø, eller på annen måte bidrar til et digitalt kunnskapsløft i trøndersk arbeidsliv.