Fagråd Bygg og Anlegg

Tirsdag, 27 juni, 2017 - 14:00

Orkladal Næringsforening har etter hvert mange medlemmer innenfor bygge og anleggsbransjen.

Flere av disse har bedt oss vurdere å danne et fagråd for denne bransjen. De ønsker seg et forum der de kan ta opp utfordringer som bransjen står over for, og saker som ONF kan fremme på vegne av bransjen.

Det er også ønskelig å ha et fagråd å spille på i forhold til arrangement og møtearenaer som skal bidra til økt samarbeid der det er naturlig

Kanskje kan fagrådet bidra til å løfte fram bedriftene i vår region i forbindelse med prosjekt og utbygginger mm.

 

Vi inviterer derfor til møte med formål å danne

 

FAGRÅD BYGG OG ANLEGG I ORKLADAL NÆRINGSFORENING.

 

i løpet av august

 

 

Vi ønsker å invitere både medlemmer i ONF og andre til å komme på møte

Det er likevel en forutsetning for videre deltakelse at man er medlemmer i næringsforeningen