Fagråd bilfag

Fagråd bilfag er etablert.

(mer info er under utarbeidelse)

Til fagråd Bilfag er følgende valgt:

: Jostein Høston, Bertel.O.Steen Trøndelag AS, avd. Orkanger