Fagråd

Fagråd samferdsel i ONF er etablert.
Daglig leder i OTTS, Halvor Dahl (bildet) ble valgt som leder i fagrådet
For øvrig består rådet av representanter for transportnæringen og varedistributører
Valget er ennå ikke komplett, vi vil offentliggjøre dette når vi har alle brikkene på plass.
Fagråd samferdsel repersenterer ONF's kompetanse innenfor dette fagområdet, og har som formål å
skape gode rammevilkår for transport og logistikkbedriftene i regionen og bidra til gode og kostnadseffektive løsninger for næringsliv og samfunn
Fagrådet omfatter både næringstransport og kollektiv-/persontrafikk.

Organisering

Fagråd samferdsel består av alle medlemmene i ONF som er kategorisert i de aktuelle bransjekoder. Fagrådet skal ha et arbeidsutvalg som skal ha en leder.

ONF’s administrasjon skal være sekretær for rådet, samt bistå med møteinnkalling og praktiske oppgaver.

Det er ønskelig at det i tillegg til bransjen selv deltar vareeiere i fagrådets arbeidsutvalg.

Vår region arbeider med mange samferdselspolitiske utfordringer for tiden, og gjennom etablering av dette fagrådet, mener ONF at vi står bedre rustet til å delta i dette arbeidet.

Til fagråd Samferdsel er følgende valgt:

Medlem: Lars Torstein Halseth, Halseth Transport
Medlem: Geir Tore Brandås, Brandås Transport AS
Medlem: Kirsti Østensjø, Trondheim Havn IKS
Medlem: Atle Sølberg, HOB Gods AS, Avd Orkanger
Medlem: Atle Olav Larsen, Orkla Shipping & Trading AS
Medlem: Geir Prytz Heen , OTTS AS
Medlem: Bjørn Stavne, Bring Logistic AS, Avdeling Orkanger