Chr. Thams ressurs arrangerer kurs i NS 8407

Chr. Thams ressurs arrangerer i samarbeid med Studiesenterret.no kurs i NS 8407 – Alminnelige bestemmelser for totalentrepriser.

 

Kort om kurset:

Hovedfokus vil være de bestemmelsene som erfaringsmessig har størst praktisk betydning, herunder:

Varslingsregime

Endringer

Byggherresvikt og byggherrerisiko, herunder avtaler om risikooverføring

Nærmere om grunnforhold

Krav om vederlagsjustering og fristforlengelse

Overtakelse

Reklamasjon av mangler og foreldelse

Bestemmelsene vil bli belyst gjennom bruk av eksempler og adgangen til å stille løpende spørsmål. Kurset blir gjennomført som videokonferanse, men kursholder vil legge til rette for dialog og spørsmål. Deltakerne anbefales å medbringe NS 8407.

 

Kurset overføres via videokonferanse til Orkdal vgs.

 

Tid:                        Fredag 16.3.18. kl. 09 – 16

Sted:                     Orkdal vidaregåande skole, auditoriet

Kursavgift:            kr. 2000,- (inkl. lunsj og forfriskninger)

Påmelding:          Innen 1.3.

 

For mer info: se vedlegg

 

 

http://thamsressurs.no/