Årsmøteinnkalling

Primærfaner

Torsdag, 23 mars, 2017 - 18:00

ÅRSMØTE ONF
 

Orkladal Næringsforening kaller herved inn til årsmøte i Orkdal Sparebanks lokaler på Orkanger
torsdag den 23. mars 2017 kl.18.00
 
- Valg av møteleder
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
- Styrets beretning
- Årsregnskap
- Budsjett m/fastsettelse av kontingent
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av styreleder
- Valg av styremedlemmer og varamedlem
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite med 3 representanter
- Innkomne forslag
  
I forbindelse med årsmøtet vil banksjef Dag Olav Løseth orientere om fusjonen mellom Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank som blir den nye Orkla Sparebank.
 
Det blir enkel servering på møtet
 
VEL MØTT