Årsmøte ONF

Primærfaner

Torsdag, 28 mars, 2019 - 18:00

Årsmøte på Strandheim 28. mars kl. 17.30.

PÅMELDING HER

- Valg av møteleder
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
Styrets beretning
- Årsregnskap
- Budsjett m/fastsettelse av kontingent
- Godtgjørelse til revisor
- Valg av styreleder
- Valg av styremedlemmer og varamedlem
- Valg av revisor
- Valg av valgkomite med 3 representanter
- Innkomne forslag
Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme.